Moestuin kalenderWat moet wanneer ?

In welke maanden moeten de werkzaamheden verricht worden ?

Dit is per gewas verschillend. Ook is het niet altijd te zeggen in welke maand. Dit hangt af van de weersomstandigheden. In deze kalender is dan ook uitgegaan van een redelijk '' normaal'' jaar.
Let er zelf dan op of het seizoen wat laat op gang komt of juist vroeg. Er moet dan wellicht even een maandje eerder of juist later ook gekeken worden.

Om hier een goede hulp bij te geven zijn er verschillende moestuin kalender samen gebracht. Dit omvat een zaaikalender, een snoei kalender en en Oogstkalender.

Gewerkt wordt nog aan een printbare verjaardagskalender.