Wat is een eetbare tuin ?

Wat is een eetbare tuin ? Is dat niet gewoon een moestuin ? Op zich wel, de moestuin valt zeker onder de noemer eetbare tuin. Elk jaar wordt daarvoor een stuk omgespit, elk jaar bemest en elk jaar worden er eetbare gewassen en eetbare planten in gekweekt. Het gaat dan met name meestal om de groenten die hierin staan. De moestuin is eigenlijk ook de meest effectieve eetbare tuin en zal ook zeker de hoogste opbrengst leveren. Je zou kunnen stellen dat een moestuin intensieve landbouw is op kleine schaal.paprikaschaalDe eetbare tuin anders dan moestuin
Onder de noemer eetbare tuin verstaan
we echter veel meer. Alle tuinen die meer
dan 60 % eetbare gewassen hebben,
die vallen naar ons idee onder deze noemer.
Persoonlijk vind ik het leuk om voor
de 100 % te gaan. Elk eetbaar gewas dat
je in je tuin plant valt er eigenlijk onder.
De eetbare tuin kan echter ook heel
goed het uiterlijk hebben van een een
prachtige siertuin, maar dan met allemaal
eetbare gewassen erin. Neem bijvoorbeeld
de appelboom die geeft niet alleen lekkere
appels maar die geeft ook een prachtige
voorjaarsbloei. Dit maakt dat de boom zowel
sierwaarde als eetbare waardes kent.
Dit fenomeen is door te trekken in veel
eetbare gewassen. Neem de prachtig
bloeiende kruiden zoals de
Roomse kervel
en en de
Nepeta. Daar dan nog bij de eetbare
bloemen, zoals de Oost-indische-kers en
het afgebeelde wilde viooltje. Hiervan kunnen
prachtige vaste plantenborders worden
aangelegd, die dan ook nog eens voor
consumptie geschikt is.Het is dan een kwestie van op een sierlijke
manier inplanten. Om dit echter te kunnen
doen is kennis nodig van de planten. Dat geld
tenslotte altijd voor een beplantingsplan.
Wanneer de kennis van de plantensoorten
mist is het wel heel moeilijk om de mooiste
plantenborders te krijgen. Om de border mooi
te houden zal er bij het inplanten rekening
gehouden moeten worden met de sierwaarde.
Dit geeft dan ook dat de oogst wat minder
is dan die van de ouderwetse moestuin.
Het is dus een kwestie van het maken
van keuzes.[12] Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän. Jozua 5:12

Naar site indexAl eetbare planten in de tuin ?

Het kan ook zijn dat er nu wellicht planten in de border staan die voor consumptie geschikt zijn. Hierin wordt dan vaak de kennis gemist. Het is de bedoeling dat deze site een bijdrage hieraan gaat leveren. Dit om voor velen verloren kennis weer terug te kunnen krijgen. Kennis over de gewassen afzonderlijk en kennis over mogelijkheden voor biologisch bemesten. Er zullen tips gegeven worden en de site zal een moestui- blog bevatten om de mogelijkheid te geven tot reageren op de site.

Omdat de sierwaarde van veel gewassen hoger is, dan menigeen verwacht, zal ik ook bij alle beschrijvingen aandacht besteden aan de sierwaarde van de gewassen. Er kan dan gekeken worden op welke sierlijke plek een eetbaar gewas gebruikt kan worden.

Alles bij elkaar is het dus een lust voor het oog zo’n eetbare tuin en direct ook een tuin om van te kunnen eten.
Wat betreft de eetbare tuin, zouden we kunnen zeggen het is niet de moestuin met de hoogste opbrengst, het is met name de mooie moestuin.

viooltjes

Reageren op dit artikel ?