De ecologische moestuin
De eetbare tuin verzorgen op ecologische wijze

Omdat het hier om een eetbare tuin gaat in deze hele site, lijkt het mij gepast om ook ecologisch te werkt te gaan. Het is tenslotte niet de bedoeling dat we vanuit onze eigen tuin nog meer gif binnen krijgen dan dat we al doen bij de gekochte groenten. Overigens ben ik dan ook een groot voorstander van het uitbannen van gifstoffen. Zeker wanneer het om ons eten gaat.
boerenkoolVeel ziekten zijn op ecologische wijzes te bestrijden of vaak te voorkomen. Ook hiervoor komen we weer terug op de kennis van de gewassen en kweekwijzen. Wanneer namelijk een gewas de optimale omstandigheden heeft, zal deze ook minder vatbaar zijn voor ziekten.


Verder is de basis van gezonde teelt, eigenlijk de variatie en combinatie teelt. Gewassen helpen elkaar beschermen. Veel ongedierte eet een deel van de gewassen op, maar zijn ook weer nodig voor weer andere nuttige bezigheden. Het volledig bestrijden van insecten, is dus voor de lange duur ook geen optie. Wel is het zaak te proberen dat niet alle gewassen worden opgegeten. We willen tenslotte ook nog zelf wat op ons bord zien. Wanneer we veel verschillende gewassen door elkaar kweken, dan zal dit al helpen te voorkomen dat een geheel perk wordt opgegeten. Dit omdat veel ongedierte domweg dooreet totdat dat ene soort niet verder gaat. Is er dan een ander gewas tussen geplant, dan is in sommige gevallen al voorkomen dat alles opgegeten wordt.

courgette
Zoals al in de bijbel wordt aangeraden is het raadzaam om elk jaar een stuk braak te laten liggen en veel andere gewassen elk jaar van plaats te wisselen. Uit onderzoek is gebleken dat 1 maal in de 7 jaar rust voor het land, tal van ziektes voorkomt. De praktijk is ook, dat er allerlei (on)kruiden boven zullen komen, die we vaak liever niet zien, maar die zeer goed zijn voor de aantrekking van nuttige insecten.
Zelfs onkruiden zorgen voor bepaalde voeding stoffen in de grond die noodzakelijk zijn voor het geheel.

We kunnen ook gebruik maken van Wisselteelt en Combinatieteelt. Hierdoor komt er voeding in de bodem van de ene plant, waarbij het volgende gewas weer precies de bodem op dat punt uitput. Dit geld zowel voor de wisselteelt als voor de combinatieelt.